Natječaji

Potpore razvoju DMK

JAVNI POZIV

za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i  uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2014. godini

Cilj projekta razvoja DMK je stvoriti poticajno okružje za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja.

Dodatne informacije na: ivana.karuza@htz.hr

Javni poziv

 
Popis PKI


____________________________________________________________________________________

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja odluke o kriterijima za dodjelu potpora projektima udruga

Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji utvrditi najprihvatljivije i najtransparentnije načine za unapređenje razvoja civilnog društva na području Županije, pokrenut je postupak donošenja nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
KLASA: 007-02/14-01/05
URBROJ: 2140/01-09-14-1
KRAPINA, 30. 01. 2014.

Temeljem članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01 i 11/02), članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata («Narodne novine», broj 140/09), upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima
udruga na području Krapinsko-zagorske županije

Imajući u vidu nespornu važnost i značaj civilnog društva, kao jedne od temeljnih odrednica suvremene demokracije, Krapinsko-zagorska županija nastoji razvijati partnerski odnos s građanima i organizacijama civilnog društva na svom području. Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji utvrditi najprihvatljivije i najtransparentnije načine za unapređenje razvoja civilnog društva na području Županije, pokrenula je postupak donošenja nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije.

Rukovođeni dosadašnjim iskustvom i razvojnim napretkom pojedinih segmenata civilnog društva, predlažu se određene izmjene, koje se odnose na sljedeće:

  • financijske potpore dodjeljivale bi se isključivo projektima udruga po predloženim kriterijima,
  • kriterije po kojima se ne mogu ostvariti financijske potpore,
  • projekti bi se s obzirom na sadržaj aktivnosti razvrstavali u predložena područja,
  • vrednovanje projekta vršilo bi jedno stručno povjerenstvo sastavljeno od sedam članova/ica - jednog predstavnika/ice Upravnog odjela nadležnog za udruge, dva predstavnika/ice ustanova koje je osnivač Krapinsko-zagorska županija, dva predstavnika/ice radnih tijela Županijske skupštine i dva predstavnika/ice udruga, po utvrđenom evaluacijskom obrascu,
  • minimalni iznos financijske potpore pojedinom projektu iznosio bi 5.000,00 kuna, a maksimalni 50.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: udruge@kzz.hr zaključno do 17. veljače 2014. godine.

Pristigli prijedlozi razmotrit će se i prihvaćeni ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koja će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

V. D. PROČELNIKA
Nikola Gospočić, dipl. iur.

Dokumente vezane uz Javno poziv možete preuzeti ovdje...
_____________________________________________________________________________________

Poziv za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko – zagorske županije u 2014. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 610-02/14-01/01
URBROJ:2140/1-02-14-1
Krapina,  08. siječnja 2014.
 
Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09)  župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni
 
 
P O Z I V
za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko – zagorske županije u 2014. godini
 
Pozivaju se institucije  iz Krapinsko zagorske županije, a za  područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge projekata manifestacija u kulturi koje će organizirati u 2014. godini i za koje očekuju financijsku podršku iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

Prijedlozi s obrazloženjem  moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnicama (kopirani u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj - elektroničkoj formi najkasnije do 25. veljače 2014. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za  obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu; 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

Prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim način i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program manifestacija u kulturi Krapinsko zagorske županije.

Također prijedlozi za koje se utvrdi da su prijavljeni kao projekt i na natječaj za udruge, automatski će se odbaciti.
 
 
                       
                                                                                                                        ŽUPAN
                                                                                                                     Željko  Kolar
 
Prilozi:


_____________________________________________________________________________________

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja

Na temelju točke IV. Odluke o provedbi aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 1. rujna 2013.


_____________________________________________________________________________________

INOVATIVNI TURIZAM

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu - otvoren do 19. srpnja 2013. godine - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: inovacije@mint.hr

JAVNI POZIV /.doc ; /.pdf
PROGRAM /.doc ; /.pdf
Obrazac IT /.doc ; /.pdf
Obrazac troškovnika /.xls
Obrazac financijskog izvješća /.xls
Primjer ugovora /.doc ; /.pdf
Obrazac konačnog izvješća /.doc ; /.pdf

_____________________________________________________________________________________

KORAK VIŠE

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini - otvoren do 19. srpnja 2013. godine - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: korak@mint.hr

JAVNI POZIV /.doc ; /.pdf
PROGRAM /.doc ; /.pdf
Obrazac proračuna /.xls
Obrazac DKV /.doc ; /.pdf
Obrazac PKV /.doc ; /.pdf
Obrazac VKV /.doc ; /.pdf
Primjer ugovora /.doc ; /.pdf
Obrazac 1 /.doc ; /.pdf
Obrazac 2 /.doc ; /.pdf

_____________________________________________________________________________________

BAZENI

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini „1000 bazena za hrvatski turizam“ - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom bazeni@mint.hr

OBRAZAC ZA PRIJAVU BZ/13 /.doc ; /.pdf


_____________________________________________________________________________________

Projekt NAJBOLJE u HRVATSKOJ – izabrali građani 2013


Posjeti www.NAJBOLJEuHRVATSKOJ.info, odaberite svoju županiju i počnite glasati klikom na gumb „Glasaj“. Otvorit će se registracija koju treba ispuniti i onda iz svake od 11 kategorija označi (izaberi) po tri atrakcije koje smatraš da su najbolje!

Istraživanje provodi GfK- centar za istraživanje tržišta.

Projekt NAJBOLJE U HRVATSKOJ – izabrali građani već treću godinu zaredom daje preporuke građana Hrvatske što je najbolje u lijepoj našoj, što pokazati i čime se pohvaliti turistima koji upravo stižu s drugog kraja zemlje ili svijeta, te postavlja pitanje KOLIKO UOPĆE POZNAJEMO LJEPOTE HRVATSKE, i kako je ustvari lijepo živjeti u Hrvatskoj!

Budi i ti dio ovog velikog projekta, daj svoj  glas ili prijedlog  za ljepote svoga  zavičaja i izaberi najbolje u svojoj županiji!

Rezultati istraživanja biti će objavljeni i dostupni u prvoj polovici lipnja na portalu 
www.NAJBOLJEuHRVATSKOJ.info, kao i na mobilnoj aplikaciji za iPhone i ANDROID pametne telefone bestCROATIA, koja je istovremeno GPS turistički vodič s preko 3000 atrakcija, planer i  foto album putovanja.

Aplikaciju već sada možeš besplatno preuzeti na:

Svi mladi do 25 godina koji se bave fotografiranjem mogu se do 25.05. uključiti na natječaj NAJBOLJE u HRVATSKOJ za EU na www.fotodanimladih.com.hr  


Glas mladih splitskih fotografa za EU

- Bez obzira na mogućnosti u EU, moja zemlja mi je u srcu i ne bih ju tako lako minjala. – tako je razgovor s nama započela 17-godišnja Splićanka Antonella Radanović. I ona se priključila ostalim mladih fotografima iz cijele zemlje koji pozdravljaju ulazak u EU. Projekt Najbolje u Hrvatskoj za EU traži fotografije naše zemlje koje će na razglednicama obići cijelu Europu, točno na dan ulaska Hrvatske u EU.

Antonella je učenica Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju. Uz fotografiju kojom se bavi već godinu i pol, voli i atletiku. To možemo najbolje vidjeti iz njenih fotografija koje je prijavila u kategoriji sport. Ipak od svih vrsta fotografije, najviše je vesele porteti.

- Volim rad s ljudima i neopisiv je osjećaj kad su modeli zadovoljni mojim idejama i radom u konačnici. Inspiracija je nešto što dođe iznenada, u trenutku. Ali nerijetko nastaje i ponukana događajima, trenutnim osjećajima i emocijama koje se razvijaju u meni. Ona je dio mog života u kojem svaki trenutak može poslužiti kao inspiracija, samo je treba prepoznati. – kaže nam Antonella.

Kako je još uvijek maloljetna, nije imala prilike izabrati osobe koje želi u Europskom parlamentu. Malo zna o Europskoj uniji, ali opet dovoljno da zna kako nam donosi mnoge prednosti. Baš kao i većina njenih vršnjaka, veseli se slobodnim granicama. 

- Drago mi je čuti da ćemo se ulaskom u EU povezati sa drugim državama, a prelazak preko granica će biti puno lakši. To bi uvelike pomoglo i meni osobno jer mi je želja putovati, upoznavati i fotografirati druga mjesta. Prednosti se, u ovom slučaju, većinom vezu za mlade i ambiciozne ljude kojima će biti olakšano studiranje i zapošljavanje izvan granica Lijepe naše. S druge strane gubit ćemo mlade, obrazovane i perspektivne ljude koji će napuštati zemlju u potrazi za boljim životom. – tako danas Antonella razmišlja o Europskoj uniji.

Osim svojim pozitivnim stavom, mladi fotografi pozdravljaju ulazak u EU i slanjem razglednica točno 1. srpnja. Najbolje pristigle fotografije tiskamo na razglednice i šaljemo na adrese europskih institucija. Priključite se i vi, bez obzira bili profesionalni fotografi ili amateri, jedini uvjet je da ste mlađi od 25 godina. Građani su već odabrali što fotografirati kao najbolje od naše zemlje na www.NajboljeuHrvatskoj.info, a prijave traju do 25. svibnja na www.fotodanimladih.com

Najboljeg fotografa čeka vikend za dvoje u dubrovačkom hotelu s 5 zvjezdica. Sretno.

Požeško-slavonska županija - priroda - autor Veronika Ivančević Primorsko-goranska županija - priroda - autor Antonio Brusić
 Varaždin - kultura - autor Martina Zrilic
 

Zadar - povijest - autor - Ugrinić Adrijan
 


Grad Zagreb - povijest - autor Stjepan Perak
 
    
događanja
događanja
Ljeto 2020Dani humora 2020FAŠNIČKE ŠPELANCIJE 2020najdepresivniji_dan_2020Kud sloboda koncert 2019Carobni Bozicni Sajam 20192 festival gljiva oroslavjevrtna zabavaVrtna zabavaGlazbene veceriOronota 2019oronotaploggingdani humoraoroslavski_veztkz infoZagorje cardBanner aplikacijaKalendar

2. Međunarodni festival gljiva Oroslavje

 2. Međunarodni festival gljiva Oroslavje

GFUK po Zagorju

Ne propustite GFUK po Zagorju od 26.04. do 12.05. Više informacija o događanjima pronađite na gfuk.hr

Poziv za sudjelovanje u "Fašničkim špelancijama v Oroslavju"

Pozivamo Vas na sudjelovanje u "Fašničkim špelancijama v Oroslavju" koje će se održati 24.02.2019. (nedjelja) s početkom u 13:00h. 

Povorka maskiranih kreće u 13:00 h ispred Oro konfekcije, Ulicom Milana Prpića pa sve do glavnog gradskog trga.  Svi maskirani trebaju biti u dvorištu "Oro konfekcije" najkasnije do 12.30h