Udruge

"ODABERI SVOJ PUT"
A. Gredičaka 31, Oroslavje
DJELATNOST: Pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih uz neku od povreda ljudskih prava, edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i osiguravanju jednakih mogućnosti za sve i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge. 
OSOBE: Karmen Šimudvarac - PREDSJEDNICA, Štefanija Pušelj – KOORDINATORICA
OIB: 29859234294

BALTAZAR
Zagrebačka 29, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenje kajkavskog narječja, izdavanje novina, publikacija, knjiga i ostale izdavačke djelatnosti u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti. Promicanje tradicionalnih zagorskih i hrvatskih vrijednosti, organiziranje tradicijskih manifestacija i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Dragutin Lončar - PREDSJEDNIK, Filip Uvodić - TAJNIK
OIB: 81858252068

CENTAR PRIRODNOG ŽIVLJENJA "POKRET"
Andrije Gredičaka 13, Oroslavje
DJELATNOST: Afirmacija prirodnog i zdravog načina življenja i prehrane, pomoć u postizanju tjelesne, duševne i duhovne ravnoteže, korištenjem prirodnih metoda relaksacije i opuštanja po metodi QI GONG, te organiziranje stalnih tečajeva vezana uz to područje i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Štefica Čižmek-Ivanić – PREDSJEDNIK
OIB: 67863724427

CENTAR ZA EDUKACIJU I POMOĆ
A. Gredičaka 13, Oroslavje
DJELATNOST: Rad na školovanju i edukaciji osoba s invaliditetom i drugih osoba s posebnim potrebama, te zaineresiranog građanstva putem seminara, predavanja i praktičnih vježbi u zemlji i inozemstvu, organizacija raznih tečajeva za unapređenje i prevenciju zdravlja te popularizaciju prirodnih metoda liječenja za sve zaineresirane građane, organizacija kulturno-prosvjetnog, zabavnog, umjetničkog i športskog života i aktivnosti od interesa za slijepe i druge osobe s posebnim potrebama, te druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Katija Popović - PREDSJEDNICA, Željko Popović – DOPREDSJEDNIK
OIB: 26696082798

CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU – OROSLAVJE
Stjepana Radića 3, Oroslavje,  
DJELATNOST: Individualni rad, rad u skupinama, održavanje seminara, tribina, predavanja i skupova u svrhu duhovne terapije pojedinaca, obitelji i društva. Pružanje savjeta, pouke u otkrivanju duhovnih bolesti putem upitnika, te održavanje terapije po metodi hagioterapija, pružanje duhovne pomoći i liječenje čovjekove duhovne strukture, istraživački rad na području hagioterapije i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Marinko Banožić - PREDSJEDNIK, Martina Lihter - DOPREDSJEDNICA, Suzana Pracaić – TAJNICA
OIB: 91644695093

CENTAR ZA MEDIJACIJU, NENASILJE I MIR
Ulica Matije Gupca 23, Oroslavje
DJELATNOST: Obrazovanje pojedinaca i pravnih osoba nenasilnom načinu rješavanja sukoba, poticanje buđenja svijesti o potrebi razvoja i usvajanja praktičnih i teorijskih znanja iz područja osobnog rasta i razvoja, očuvanje i unapređivanje fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja pojedinca, očuvanje okoliša, obrazovanja djece i mladih i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Bojan Kosalec – PREDSJEDNIK
OIB: 00265890318

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OROSLAVJE
M. Prpića 73 Oroslavje
DJELATNOST: Prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzima mjere za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara, radi na uključivanju što većeg broja građana, posebno mladež,i u rad društva i druge djelatnosti utvrđene Statutom. 
OSOBE: Nikola Cukovečki - PREDSJEDNIK, Dragutin Bival - DOPREDSJEDNIK, Miljenko Mrzljak – ZAPOVJEDNIK
OIB: 22082575794

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUBIČKA SLATINA
Stubička Slatina, Oroslavje,
DJELATNOST: Prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzima mjere za unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara, radi na uključivanju što većeg broja građana, posebno mladež,i u rad društva i druge djelatnosti utvrđene Statutom. 
OSOBE: Božidar Oremuš - PREDSJEDNIK
OIB: 22082575794

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OROSLAVJE
Milana Prpića 82, Oroslavje
DJELATNOST: Poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu, pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta, voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci, te pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od rođenja do 15. godine života. Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu, upoznavanje djece s pravima djeteta osnivanjem i radom Dječjih foruma, organiziranje ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Ankica Šuk - PREDSJEDNICA, Valentina Čičko – TAJNICA
OIB: 44749756448

EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO OROSLAVJE
Zagrebačka 54, Oroslavje 
DJELATNOST: Organiziranje akcija za provođenje ciljeva putem stručnih predavanja, edukativnih izleta, radnih akcija pošumljavanja i uređenja okoliša.
OSOBE: Josip Vdović - TAJNIK, Dunja Horvatin - PREDSJEDNIK UDRUGE
OIB: 77273348935

GLJIVARSKO DRUŠTVO "MAGLEN" OROSLAVJE
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Upoznavanje gljiva naših krajeva, proučavanje gljiva kao prirodnog izvora hrane u svakodnevnoj ishrani, proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja, rad na razvoju uzgoja gljiva i drge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Krunoslav Pavlina – PREDSJEDNIK
OIB: 10712080383

HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA HAFLINGER KONJA
Andraševec, Kišureva ulica 13, Oroslavje
DJELATNOST: Aktivno sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa, aktivno sudjelovanje u razvoju i zaštiti haflinger pasmine konja, edukacija članova udruge putem organizacije stručnih savjetovanja, demonstracijskih prikaza i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Snježana Janton - PREDSJEDNIK, Jasmina Kršić – TAJNIK
OIB: 81872277559

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA OROSLAVJE
Milana Prpića 93, Oroslavje
DJELATNOST: Pojedinačni i obiteljski nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji u skladu s općim društvenim interesima. Pomoć članovima da putem grupne obiteljske terapije što dulje apstiniraju i izmjene način ponašanja, djelovanje članstva u cilju da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi koji su bili narušeni alkoholizmom i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Milan Tuđen - PREDSJEDNIK, Goran Stoleski – TAJNIK
OIB: 96245952093

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOBODA" OROSLAVJE
Oro trg 1, Oroslavje
DJELATNOST: Stvaranje uvjeta za razvijanje svih oblika kulturno - umjetničkog amaterizma, sudjeluje u organizaciji manifestacija u gradu, priređivanje priredbi i godišnjih nastupa, okuplja građane koji se bave glazbom i glumom i dr. djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Zdenka Knezić – PREDSJEDNICA, Dragica Kraljić– TAJNICA
OIB: 05795315197

LOVAČKO DRUŠTVO KUNA OROSLAVJE
Milana Prpića 36, Oroslavje
DJELATNOST: Gospodarenje lovištem u skladu s lovno-gospodarskom osnovom, uzgoj, zaštita, lov i korištenje odstreljene divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša te očuvanje prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačke etike i običaja, osposobljavanje novih članova.
OSOBE: Jure Miletić - TAJNIK, Josip Perinić - PREDSJEDNIK, Željko Božiček – lovnik
OIB: 37270339013

LOVAČKO DRUŠTVO MOKRICE
Krušljevo Selo 230, Oroslavje
DJELATNOST: Gospodarenje lovištem u skladu s lovno-gospodarskom osnovom, uzgoj, zaštita, lov i korištenje odstreljene divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša te očuvanje prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačke etike i običaja, osposobljavanje novih članova.
OSOBE: Davor Gredičak- PREDSJEDNIK, Robert Hršak- TAJNIK, Marijan Kokolić- LOVNIK

OROSLAVSKI VEZ
Mokrice 208, Oroslavje 
DJELATNOST: Očuvanje, razvitak i unapređenje lokalnog autohtonog kulturnog nasljeđa ručnog rada. Izrada ručnih radova, informiranje, poticanje i uključivanje javnosti posebice mladih u očuvanje tradicijske kulture ručnog rada putem radionica, izlaganjem na specijaliziranim i drugim sajmovima i manifestacijama, okupljanje djece, mladih i ostalih građana kroz projekte za zaštitu i promociju ručnog rada izvan redovite naobrazbe i ostale sadržaje interesantne djeci, mladima i ostalim građanima te druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge. 
OSOBE: Andrijana Gredičak - PREDSJEDNICA, Branka Jagečić - Boltek – TAJNICA
OIB: 07342610553

PLANINARSKO DRUŠTVO "RUNOLIST" OROSLAVJE
Matice Hrvatske 4, Oroslavje
DJELATNOST: Popularizacija planinarstva među djecom i odraslim građanima. Planinarske aktivnosti svih vrsta, širenje znanja o biljkamai životinjama, te njegovanje planinarske etike i druge djelatnosti propisane člankom 7. Statuta.PLANINARSTVO
OSOBE: Janko Knezić - PREDSJEDNIK, Ana Kurilj - DOPREDSJEDNICA, Nikola Kačavenda – DOPREDSJEDNIK
OIB: 72817569714

RAČUNALNI KLUB ORO – WIRELESS
Zagrebačka 74, Oroslavje
DJELATNOST: Zalaganje za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža i informiranje žitelja grada Oroslavja o događajima u gradu, popularizacija i korištenje interneta, promicanje tehničke kulture, kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija.
OSOBE: Željko Borovec - PREDSJEDNIK, Zdravko Krsnik – DOPREDSJEDNIK
OIB: 11374349820

U ZAGORJE - UDRUGA ZA TURISTIČKI I GOSPODARSKI RAZVOJ HRVATSKOG ZAGORJA
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Poticanje i zauzimanje za razvoj i unapređivanje svih vidova turizma, poduzetništva i gospodarstva, izrada projekata za podizanje kvalitete turizma, poduzetništva i gospodarstva, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina, sajmova, manifestacija i raznih događanja te drugih sličnih skupova sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Tin Banožić - PREDSJEDNIK, Tomislav Kolarić – PODPREDSJEDNIK
OIB: 59833490014

UDRUGA "HRVATSKA ŽENA" OROSLAVJE
Milana Prpića 25, Oroslavje
DJELATNOST: Njega kulture i običaja, briga o mladeži i obitelji, njega moralnih i etičkih načela katoličke vjere, prosvjetno - kulturna, socijalna i dr. djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Danica Hursa – PREDSJEDNICA
OIB: 75970668722

UDRUGA "OROSLAVSKE MAŽORETKINJE"
Mokrice 23, Oroslavje
DJELATNOST: Stalnim zalaganjem za odgovarajuću i primjerenu opremljenost mažoretkinja Grada Oroslavja: odjeća, obuća, štap i sl. Osiguranje prostora za treninge i kvalitetne obuke, organizaciju i materijalnu pomoć priredbe i natjecanja, organizacija izleta i susreta s drugim klubovima, udrugama, sastavima, odlazaka na smotre i dr., unapređenje suradnje između članova udruge i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Božidar Lepčin - PREDSJEDNIK, Klementina-Štefica Ferček - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OIB: 45089445197

UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RADNIH TERAPEUTA ZAGORJA
Knezićeva 1, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje, razvitak i unapređenja fizioterapijske i radnoterapijske struke na području Krapinsko-zagorske županije. Poboljšanje radnih uvjeta na području djelovanja, poticanje stručnosti i etičnosti svojih članova. Poticanje stručnog i znanstvenog usavršavanja članova UFRTZ-a organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, seminara, predavanja, tečajeva, simpozija, kongresa i studijskih boravaka u inozemstvu i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Josip Knezić - PREDSJEDNIK, Danijela Hren - DOPREDSJEDNIK, Marija Hren – TAJNIK
OIB: 31758068540

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Milana Prpića 93, Oroslavje
DJELATNOST: Skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i ostalih psihičkih bolesti uzrokovanih ratom, radi otklanjanja posljedica putem druženja i međusobne pomoći. Pomoć u psihosocijalnoj reintegraciji putem centra za Hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, te druge djelatnosti utvrđene Statutom. 
OSOBE: Darko Mirt - PREDSJEDNIK, Zvonimir Vrban – TAJNIK
OIB: 51943505648

UDRUGA LJUBITELJA ELEKTRONSKE I MODERNE GLAZBE – Q
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smislu promicanja elktronske i moderne glazbe, informiranje građana i mladih o elktronskoj i modernoj glazbi, te podizanje javne svijesti o društveno korisnom ponašanju te druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Andrija Prevarek - PREDSJEDNIK, Ivana Prevarek - DOPREDSJEDNIK 
45834083942

UDRUGA MAŽORETKINJA GRADA OROSLAVJA
Zelengajska 6, Oroslavje
DJELATNOST: Štiti status i etiku mažoret plesa te osobe koje se time bave, uspostavljati i unapređivati suradnju među članovima UMGO-a, širiti i popularizirati mažoret program te poticati osnivanje novih mažoret timova, organizirati za svoje članove razne športske, kulturne i turističke posjete u zemlji i inozemstvu i druge djelatnosti propisane.
OSOBE: Vesna Škurina - PREDSJEDNIK, Božena Posilović - DOPREDSJEDNIK, Diana Škurina – TAJNIK
OIB: 25034182829

UDRUGA MLADIH FENIKS
Krušljevo Selo 168, Oroslavje
DJELATNOST: Širenje kulture mladih, promicanje ljudskih prava, mira, svijesti o zajedništvu, zaštita okoliša, solidarnosti, interkuturalnosti civilnog društva, poticanje osobnog razvoja i samorazvoja te jačanja inicijative mladih kroz volonterski rad, okupljanje građana, a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim, društvenim akcijama i pomagati iste, te druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Elizabeta Škvorčec - PREDSJEDNIK, Velimir Grabušić – DOPREDSJEDNIK
OIB: 58907989979

UDRUGA ROBOTIKE "ROBOtech"
Ljudevita Gaja 1, Oroslavje
DJELATNOST: Zalaganje i razvitak tehničke djelatnosti i spoznaje o razvitku tehnoloških dostignuća, pogotovo s područja intelektualnih sustava i robotike. Organiziranje ili učešće u prezentaciji, izložbenoj postavi, promotivnim susretima robotičara i edukacija i dopunsko obrazovanje iz područja tehnoloških , informatičkih i poslovnih slićnih vještina te druge djelatnosti utvrđene člankom 5. Statuta. OSTALE TEHNIČKE DJELATNOST
OSOBE: Darko Cobović - PREDSJEDNIK, Vladimir Jagečić – TAJNIK
OIB: 48397118831

UDRUGA STANARA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE OROSLAVJE STJEPANA RADIĆA 
Stjepana Radića 6/b, Oroslavje
DJELATNOST: Zaštita i promicanje interesa stanara, promicanje boljeg življenja i suživota stanara, zajednička briga o stanovima i zajedničkim djelovima zgrade, suradnja s upraviteljem radi kvalitetnijeg i pravovremenog održavanja zgrade, zajednička briga o okolišu zgrade, razvijanje kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Trpimir Lončarević - PREDSJEDNIK, Srećko Martinić - DOPREDSJEDNIK, Željko Mojsinović - TAJNIK, Ninoslav Hanž - BLAGAJNIK DRUŠTVA
OIB: 41987842348

UDRUGA STANARA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA 
Milana Prpića 65/A, Oroslavje
DJELATNOST: Zaštita i promicanje interesa stanara, promicanje boljeg življenja i suživota stanara, zajednička briga o stanovima i zajedničkim dijelova stambene zgrade, zajednička briga o okolišu stambene zgrade, razvijanje kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa i druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
OSOBE: Tomislav Veček - PREDSJEDNIK, Jasna Buljan - DOPREDSJEDNICA, Andreja Brinjavar - TAJNICA, Andreja Plahutar – BLAGAJNICA
OIB: 96801082757

UDRUGA UMIROVLJENIKA OROSLAVJE
Oro trg 2, Oroslavje
DJELATNOST: Dobrovoljno organiziranje umirovljenika u članstvo udruge, brine se o poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika, pomaže ostvarivanju interesa svoga članstva u oblastima mirovinskih, zdravstvenih i socijalnih prava.
OSOBE: Janko Knezić - DOPREDSJEDNIK, Jelica Sojč - TAJNICA, Stipe Knezović – PREDSJEDNIK
OIB: 50225614296

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA "PUTAR" OROSLAVJE
A. Gredičaka 0, Oroslavje
DJELATNOST: Organiziranje suradnje s odgovarajućim gospodarskim i drugim organizacijama za svoje članove u cilju razvoja vinogradarstva i vinarstva, objedinjavanje vinogradara u proizvodnji grožđa, za potrebe prerađivačkih kapaciteta vinogradara i vinara, zastupanje interesa članova kod ugovaranja i plasmana vina, te organiziranje direktne prodaje na tržište i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Andrija Pišković - TAJNIK, Stjepan Ladišić - PREDSJEDNIK, Željko Šic – DOPREDSJEDNIK
OIB: 08170505813

UDRUGA ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA I MEĐULJUDSKIH ODNOSA DRUŽBA DOBRIH LJUDI
Milana Prpića 65/a, Oroslavje
DJELATNOST: Podizanje nivoa duhovnog, kulturnog i drugih vidova života i međuljudskih odnosa. Očuvanje životnog okoliša i razvijanja ekološke svijesti kod djece i odraslih i odnosa prema prirodi i bližnjima, pomaganje i poticaj pojedinaca i društva na pružanje pomoći bližnjima primjerom, riječima i djelom, posebno samohranim majkama, starijim osobama i djeci i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Velimir Šubert - PREDSJEDNIK, Zdravko Pilarić – TAJNIK
OIB: 94998593314

UDRUŽENJE MALIH DIONIČARA TPK OROMETAL
Milana Prpića 118, Oroslavje
DJELATNOST: Organizira zajedničko djelovanje na zaštiti i promaknuću prava i interesa malih dioničara, organizira međusobno obavještavanje u pravcu ostvarivanja prioriteta kod prodaje dionica, obavještava članove i međusobno informiranje o bitnim podacima potrebnim za rad udruge i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
OSOBE: Nikola Cukovečki - PREDSJEDNIK UDRUGE
OIB: 97311475868

Udruga korisnika bežičnih sustava OroWiFi
Oro Trg 3, Oroslavje
DJELATNOST: Promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala ibežičnih tehnologija, aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih bežičnih i mrežnih tehnologija, prihvat članova i razvijanje njihovog interesa za informatiku i tehničku kulturu, informiranje javnosti o postojanju, radu, novostima i mogućnostima sudjelovanja u radu Udruge i druge djelatnosti propisane Statutom.
OSOBE: Mario Šipek - PREDSJEDNIK, Narcis Oremuš – DOPREDSJEDNIK

PETROŽE - KRUŠLJEVO SELO
Krušljevo Selo 72, Oroslavje
DJELATNOST: Širenje kulture mladih, širenje svijesti mladih o našoj tradiciji i folkloru, očuvanje starih tradicija, poticanje dijaloga između mlađih i starijih o problemima današnjice ( ekologija, posao, život, tradicija, budućnost), karitativni rad članova u svojoj zajednici i šire te druge djelatnosti utvrđene Statutom
OSOBE: Darko Krušelj - PREDSJEDNIK, Perica Krušelj - PODPREDSJEDNIK, Nikolina Krušelj - TAJNIK
OIB: 99091033601

događanja
događanja
Ljeto 2020Dani humora 2020FAŠNIČKE ŠPELANCIJE 2020najdepresivniji_dan_2020Kud sloboda koncert 2019Carobni Bozicni Sajam 20192 festival gljiva oroslavjevrtna zabavaVrtna zabavaGlazbene veceriOronota 2019oronotaploggingdani humoraoroslavski_veztkz infoZagorje cardBanner aplikacijaKalendar

2. Međunarodni festival gljiva Oroslavje

 2. Međunarodni festival gljiva Oroslavje

GFUK po Zagorju

Ne propustite GFUK po Zagorju od 26.04. do 12.05. Više informacija o događanjima pronađite na gfuk.hr

Poziv za sudjelovanje u "Fašničkim špelancijama v Oroslavju"

Pozivamo Vas na sudjelovanje u "Fašničkim špelancijama v Oroslavju" koje će se održati 24.02.2019. (nedjelja) s početkom u 13:00h. 

Povorka maskiranih kreće u 13:00 h ispred Oro konfekcije, Ulicom Milana Prpića pa sve do glavnog gradskog trga.  Svi maskirani trebaju biti u dvorištu "Oro konfekcije" najkasnije do 12.30h